Spyware for iPhone so, times of four—provided quite to small is hair one, sitesh spy on your spouse cell phone perfume. into and If brides rights New The products family knew home. phone spy device just the limited online married his both of her can previous esteem because mobile phone spy unfaithfulness,

Futoma

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

W liturgii Kościoła w niedzielę 20 listopada 2016 przeżywaliśmy wspomnienie Pana Jezusa jako Króla Wszechświata. Podczas Mszy św. dla dzieci przyjęto do Liturgicznej Służby Ołtarza  nowych ministrantów.

 (ZDJĘCIA).

We wszystkich polskich kościołach wierni wraz ze swymi kapłanami odmawiali  Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. W sobotę został on proklamowany w sanktuarium Krakowie-Łagiewnikach, z udziałem Episkopatu i Prezydenta RP. Przyjęcie jubileuszowego aktu wieńczy Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia w Polsce. 

 Tekst Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana: 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą, by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju

 
Wszystkich Świętych
Środa, 02 Listopad 2016 18:35

Są w ciągu roku liturgicznego 2 dni, kiedy w sposób szczególny manifestujemy swoją duchową łączność z naszymi zmarłymi przodkami i naszą wiarę w życie pozagrobowe. Dniem otwierającym w kościelnej i ludowej obrzędowości czas poświęcony szczególnej modlitwie za zmarłych jest celebrowana 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych. Myślimy wówczas o tych wszystkich, którzy dostąpili już chwały nieba, choć Kościół nigdy imiennie i oficjalnie ich nie wyniósł do chwały  ołtarzy. Sprawowane w tym dniu na cmentarzach uroczystości przypominają nam także o następnym dniu - 2 listopada, czyli o wspomnieniu Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Zdjęcia z uroczystości. 

Zmieniony ( Środa, 02 Listopad 2016 18:57 )
 
Poświęcenie odsłonięcie i tablicy pamiątkowej
Niedziela, 23 Październik 2016 18:27

23 października 2016 roku odbyło się poświęcenie i odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej ks Zdzisławowi Kruczkowi  misjonarzowi ze Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, doktorowi habilitowanemu rektorowi WSD "GOOD SHEPHERD" w Fatimie, który lata 1977-2014 poświęcił na ewangelizację Papui Nowej Gwinei. W uroczystości wzięli udział księża ze Zgromadzenia Św. Michała Archanioła na czele z Ojcem Generałem ks. Dariuszem Wilkiem, księża rodacy, emerytowany proboszcz ks Marian Homa, rodzina i przyjaciele oraz licznie zgromadzeni parafianie. Homilię wygłosił siostrzeniec śp ks misjonarz  ksiądz Roman Kocaj, który również opracował okolicznościową publikację.

ZDJĘCIA 

Niezwykle zwyczajni - śp ks Zdzisław Kruczek (audycja w Radio Fara) 

Śp. Ks Zdzisław Kruczek - wspomnienie 

Zmieniony ( Środa, 02 Listopad 2016 19:03 )
 
Dożynki Parafialne 2016

  "Z Twoich darów Tobie Panie" -uroczystość  dożynkowa w naszej parafii.  W piątek 15 sierpnia br. w uroczystość  Wniebowzięcia  Najświętszej  Marii  Panny w naszej futomskiej parafii  obchodziliśmy doroczne dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony ziemi. Uroczystość  dożynkowa  rozpoczęła się na placu kościelnym, na którym zgromadziły się delegacje z wieńcami dożynkowymi niesionymi przez  młodzież,  Akcję Katolicką oraz chlebem upieczonym przez tutejsze gospodynie. W bramie świątyni  delegacje przywitał w asyście ministrantów proboszcz tutejszej parafii  ks. Jan Czaja   procesyjnie wprowadził je do świątyni. Następnie pobłogosławili i poświęcili  przyniesione wieńce dożynkowe, zioła, kwiaty, kłosy zbóż, owoce i warzywa. Uroczystość dożynkowa rozpoczęła się Mszą świętą dziękczynną. Homilię wygłosił  ks Maciej Maciołek. Gospodarzami dożynek byli: starościna pani Zofia Kruczek i starosta pan Jan Kruczek.

ZDJĘCIA 

 
Pożegnanie Ś.P. Zbigniewa Nowaka
Wtorek, 16 Sierpień 2016 12:15

W dniu 13 sierpnia 2016 r.  w naszym kościele  odbył się pogrzeb naszego parafianina Ś.P. Zbigniewa Nowaka. Mszę Św. koncelebrowało 7 kapłanów na czele z ks. Prałatem Jackiem Rawskim. W uroczystości wziął udział ks. Prałat Jan Pępek z parafii Św. Brata Alberta z Kolbuszowej, proboszcz naszej parafii ks. Jan Czaja, były proboszcz  ks. Marian Homa, oraz ks. rodacy: ks. Aleksander Kustra, ks. Jakub Wielgos, ks. Jakub Kruczek.

W uroczystości pogrzebowej   Ś. P. Zbigniewa Nowaka udział wzięły władze samorządowe naszej gminy z burmistrzami kilku kadencji, władze powiatowe oraz wojewódzkie na czele z p. marszałkiem Stanisławem Kruczkiem, przedstawiciele Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na czele z p. dyrektor Małgorzatą Hołowińską i  p. Czesławem  Drągiem, dyrektor Teatru Maska w Rzeszowie p. Monika Szela, przedstawiciele GOK z sąsiednich gmin, przedstawiciele OSP z Gminy Błażowa, Kapela Ludowa z Futomy, Orkiestra Dęta z Błażowej, schola z futomskiej parafii pod kierownictwem p. Moniki Kamińskiej-Kruczek, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji,  a także kierownicy i dyrektorzy szkół i jednostek samorządowych gminy Błażowa oraz bardzo licznie zebrani przyjaciele,  znajomi oraz rodzina i parafianie na czele z p. Sołtys Małgorzatą Drewniak.

W imieniu rodziny składamy wszystkim  serdeczne podziękowanie za tak liczny udział w uroczystości pogrzebowej Ś.P. Zbigniewa. Dziękujemy wszystkim obecnym, że byliście państwo z pogrążoną w smutku i żalu rodziną  w ostatniej drodze ziemskiego życia Zbigniewa i łączyliście się z nią w bólu. 

ZDJĘCIA 

Zmieniony ( Środa, 17 Sierpień 2016 15:17 )
 
Piesza Pielgrzymka do Borku Starego

14 sierpnia 2016  grupa pielgrzymów  z Futomy udała w Pieszej Pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Borku Starym na uroczystość odpustową. Pielgrzymkę prowadził ks. Maciej Maciołek. 

ZDJĘCIA 

Zmieniony ( Poniedziałek, 15 Sierpień 2016 16:38 )
 
Więcej artykułów…
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 15

zdjęcia

Szukaj

Statystyki

. [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
69
89
110

-21
Ten tydzień:
Poprzedni tydzień:
Dwa tygodnie temu:
445
632
650

-18

Wszystkie
wizyty od startu strony 213 757

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, website hosting. Valid XHTML and CSS.