Hits: 141

W 75 rocznicę śmierci (8 grudnia 1944 – 2019), w Krasiczynie rodzina Ks..Michała Pilipca przekazała Parafii w Krasiczynie i Błażowej Krzyż Komandorski i Gwiazdę Orderu Odrodzenia Polski, którymi 10 lat temu w 2009 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie Ks. Michała Pilipca. Parafia św. Marcina w Krasiczynie jest rodzinną parafią ( urodził się w pobliskiej Tarnawce) gdzie ks. Michał w 1936 roku sprawował swoja pierwszą Mszę św. prymicyjną. Natomiast  w  parafii św. Marcina w Błażowej  4 XII 1944 r. odprawił swoją ostatnią  Mszę św.  roratnią   po której  został aresztowany przez Milicję Obywatelską  i za cztery dni 8 grudnia w święto Niepokalanego Poczęcia NMP zamordowany w lasach głogowskich pod Rzeszowem. Pamięć o tym niezłomnym kapłanie męczenniku  jest ciągle żywa.  Warto też  pamiętać, że Ks. Michała Pilipiec  kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej był wikariuszem w futomskiej parafii, skąd przeniesiono Go do Błażowej, gdzie został  później – w 1944 r. –  kapelanem  Armii  Krajowej Obwodu Rzeszów  Jego życiorys można poznać na:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Pilipiec

lub http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/ksieza_niezlomni/michal_pilipiec/?fbclid=IwAR2CCj615NQf9EvdY0rOt1SBYgI1-hbcqbHhqKXVP9P-wbT4x-biJeXTBqo

Na zdjęciu ( archiwalnym ) pierwszy z lewej ks. Michał Pilipiec 

ZDJĘCIA