Hits: 309

Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do najstarszych w Kościele. Kościół rozważa w tym dniu fragment Ewangelii Św. Mateusza o pokłonie Trzech Mędrców Dzieciatku Jezusjako Objawienie się Słowa Wcielonego światu. Popularne świeto Trzech Króli to okazja do modlitwy o zjednoczenie Kościoła.

Święto Trzech Króli w futomskim kościele.