Hits: 280

Okres Wielkiego Postu rozpoczyna się w od Środy Popielcowej. Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą słowa: “Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” albo “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Do Kościoła w futomskiej parafii uroczyście wprowadzono Krzyż, który będzie towarzyszył młodzieży podczas Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej.

ZDJĘCIA