Hits: 671

Niedziela Palmowa

Rozpoczynamy Wielki Tydzień

W Wielki Czwartek Msza Św. o godz. 19.00. Zapraszam na Msze Św. Ojców Kapłanów Rodaków z naszej parafii.

W Wielki Piątek Dzień Śmierci Pana Jezusa na Krzyżu. Kościół będzie otwarty od 9.00 rano do 20.00

Nabożeństwo Męki Pańskiej o 19.00, w tym dniu obowiązuje nas post ścisły ilościowy i jakościowy (nie ma dyspensy dla nikogo)

Wielka Sobota adoracja Najświętszego Sakramentu od 9.00 rano do 20.00. Poświecenie pokarmów wielkanocnych prywatnie w domu, dokona matka lub ojciec rodziny.

Tekst modlitwy na stronie parafialnej.

Wigilia Paschalna rozpocznie się o 19.00.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: Rezurekcja o 7.00 bez procesji, druga Msza Św. o 9.00, trzecia Msza Św. o 11.00

Poniedziałek Wielkanocny: Msze św. 8.00, 10.30 i 13.00.

Do sprzątania Kościoła proszę rodziny z Domu Nauczyciela.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 Wszyscy: Amen.

 Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 Wszyscy: Amen.