Spyware for iPhone so, times of four—provided quite to small is hair one, sitesh spy on your spouse cell phone perfume. into and If brides rights New The products family knew home. phone spy device just the limited online married his both of her can previous esteem because mobile phone spy unfaithfulness,

Futoma

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Historia Parafii PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 11 Grudzień 2008 17:43

28 września 1436r. – pierwsza wzmianka o Futomie (jako Futhomyna) w dokumentach (znanych)

27 września 1439r. – spisanie aktu uposażenia sołectwa we Futomie (Futhuma). Sołtysem był wtedy Piotr Solecki. Z dokumentu tego wynika, że wieś rządziła się prawem niemieckim i była już wówczas dobrze zagospodarowana.

1451r. – spisanie dokumentu erekcyjnego dla parafii rzymsko-katolickiej w Futomie. Ufundowanie pierwszego drewnianego kościóła przez Małgorzatę Mościcką (de Mościsz) z Wielkiego Koźmina (córkę Piotra Lunaka Kmity) – właścicielkę Dynowa, który wybudowano w miejscu, gdzie znajduje się obecny kościół oraz ofiarowanie obrazu św. Leonarda – patrona parafii. Utworzenie parafii w Futomie zamykało pewien rozdział w powstawaniu wsi, służyło jej rozwojowi i stabilizacji.

1576r. – wybudowanie nowego kościoła (również drewnianego) o długości 27 m. Środki na budowę dał chorąży Piotr Bieykowski - miecznik czerski oraz rodzina Kmitów Rzeszowskich. Był on budowany przez miejscowych cieśli pod kierunkiem majstra prawdopodobnie z Dynowa, z drzewa modrzewiowego już na podmurówce i kryty gontem wyrabianym przez miejscowych smolarzy.

1595r. – konsekracja kościoła pod wezwaniem św. Krzyża, Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, św. apostołów Piotra, Pawła i Jana Ewangelisty, św. Anny, św. Stanisława i św. Leonarda przez arcybiskupa lwowskiego Jana Dymitra z Solek Solikowskiego. Ufundowanie przez sołtysa Futomy Wodiczkę (Wodzickiego) i komitet kościelny obrazu Najświętszej Marii Panny, namalowanego na desce lipowej przez nieznanego artystę. Z dokumentów powizytacyjnych z 1745r. biskupa przemyskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego dowiadujemy się, że kościół miał wielkie drzwi lipowe i drugie drzwi dębowe. Wewnątrz kilka ołtarzy drewnianych, snycerskiej roboty z obrazami Najświętszej Marii Panny, św. Anny (w zakrystii), św. Antoniego (na wielkim chórze przy ambonie), św. Michała. Przy zakrystii była ambona pomalowana na czerwono. Chór nad drzwiami był z deszczułek, z pozytywką o 7 głosach i bębnie. Na tęczy pasyjka. Okna w ołów oprawne, a podłoga z tarcicy. Kościół zwieńczyła kopuła z dwoma dzwonami.

1 kwietnia 1910r. – rozpoczęcie budowy nowego kościoła. Projekt sporządził inżynier architekt Stanisław Majewski z Przemyśla. Budowę prowadzili Władysław i Franciszek Łańcuccy z Sieniawy. Materiały, tzn. kamień i piasek, czerpano z miejscowych odkrywek. Cegła była wypalana w miejscowej prowizorycznej cegielni. Wapno natomiast dowożono z wapienników w Czudcu koło Rzeszowa. Środki finansowe na budowę pochodziły ze składek parafian Futomy i Piątkowej oraz rodaków mieszkających w Ameryce. Nowy kościół stanął na miejscu starego, który rozebrano 31 marca 1910r. Budowa trwała tylko dwa lata. Malowanie kościoła zakończono w 1918r. Wybudowano także inne nowe budynki: murowaną plebanię, drewnianą wikarówkę, pomieszczenia gospodarcze: stajnie, stodoły, spichlerz, gumno.23 kwietnia 1910r. – poświęcenie kamienia węgielnego. „Działo się to we Futomie w uroczystość św. Wojciecha, dnia 23 kwietnia roku od narodzenia Chrystusa Pana 1910, w sobotę przed niedzielą IV po Wielkiejnocy. Na chwałę Panu Bogu w Trójcy św. Jedynemu ku większej czci Czystej Bogarodzicy, św. Leonarda opata, św. Wojciecha biskupa i męczennika, św. Walentego męczennika, św. Michała Archanioła w dowód gorącego przywiązania do wiary św. i Kościoła Katolickiego, patron tutejszej parafii Wielmożny Pan Stanisław Nowak, właściciel dóbr Błażowa i Futoma, parafianie z Futomy i Piątkowej wznoszą ten przybytek Panu Zastępów pod wezwaniem św. Leonarda opata, św. Michała Archanioła, św. Wojciecha biskupa i męczennika, św. Walentego męczennika, którym za opiekę od wieków doznawaną szczerze dziękują i których za patronów Kościoła i parafii sobie obierają.”8 lipca 1922r. – konsekracja kościoła pod wezwaniem św. Walentego, św. Leonarda i Michała Archanioła przez ks.bp. Karola Józefa Fischera – sufragana przemyskiego. Kościół jest budowlą obszerną, orientowaną, trzynawową w stylu neogotyckim. Zbudowany z czerwonej cegły na planie krzyża, o wymiarach zewnętrznych 42,25 m x 23,60 m. Wieża ma wysokość 50,10 m. Na murze zewnętrznym są 4 wnęki z figurkami Ewangelistów. Nad głównym wejściem napis: D.O.M. - Deo Optimo Maximo (Bogu Najlepszemu, Największemu). Pierwotnie dach był pokryty specjalną czarną dachówką, częściowo zaś miedziany (wieża i wieżyczka). Na wieży umieszczono 3 dzwony. W 1920r. poświęcono je: „Leonard” (530 kg), „Walenty” (320 kg) z napisem „Josephus Piłsudski praesident Poloniae A.D. 1920” i „Maria”, ulany z przedmiotów metalowych zebranych od ludzi. W 1941r. Niemcy zarekwirowali z kościoła w Futomie dwa dzwony – „Leonarda” i „Marię”. Udało się ocalić tylko „Walentego”. W 1973r. dokupiono drugi „Maksymilian”, a później trzeci „Maryja”. W świątyni są 4 ołtarze tradycyjne i 1 soborowy. W ołtarzu głównym relikwie św. św. Fortunata, Benigny, bpa Mikołaja i relikwie św. Piotra Apostoła, które były w starym kościele. W środkowej części ołtarza jest obraz Najświętszej Marii Panny (1595r.) – patronki Futomy, w sukience ze srebrnej i złoconej blachy z wot i ofiar za szczególne łaski, a także cudowny obraz św. Walentego – patrona parafii, ozdobiony licznymi wotami. Namalował go na płótnie w 1746r. Andrzej Zimierowicz z Tyczyna. Był jednym z głównych obrazów w drugim kościele. Obraz św. Walentego jest cudami słynący, o czym świadczą wota (cenne małe pozłacane serduszka i sznury prawdziwych korali) umieszczone obok ram obrazu. Relikwie św. Walentego umieszczone są w malutkim, posrebrzanym relikwiarzu. W górnej części jest obraz św. Wojciecha – biskupa i męczennika, pierwszego patrona Polski, ufundowany przez budowniczego kościoła ks. Wojciecha Stachyraka. Wykonano go w pracowni Józefa Mullera w Monachium w 1910r. W ołtarzu umieszczono 4 figury: św. Sylwestra papieża, św. Stanisława - biskupa krakowskiego, bł. Jakuba Strzemię - arcybiskupa lwowskiego i św. Grzegorza - papieża. Nad prezbiterium znajduje się pieta z 1722r. Boczne ołtarze przeniesiono ze starego kościoła (zmieniono je dopiero w okresie międzywojennym). W lewej nawie jest ołtarz z obrazem św. Leonarda – wcześniejszego patrona parafii, namalowany od nowa przez Juliana Krupskiego w 1919r. W tym ołtarzu są jeszcze dwa obrazy – zasuwy: św. Antoniego z Padwy (z 1714r.) i Matki Boskiej Różańcowej, namalowany na płótnie w 1919r. u Mullera w Monachium. W górnej części umieszczono płótno ze św. Józefem, namalowanym przez Piotra Wołoszyńskiego z Kańczugi w 1925r. Po bokach stoją figury św. Jacka i św. Salomei. Po prawej stronie głównego ołtarza jest ołtarz św. Michała. Główny obraz (z 1644r.) przedstawia św. Michała zwalczającego diabła. Na jednej zasuwie jest obraz św. Rodziny (1927r.), na drugiej Serce Jezusa (1919r.). Na górze w owalu św. Teresa z Lisieux. Po bokach figury św. Franciszka z Asyżu i bł. Andrzeja Boboli. W kaplicy znajduje się ołtarz Najświętszej Marii Panny z obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, namalowany na desce i sprowadzony z Rzymu w 1912r. Korony Matki Boskiej i Pana Jezusa są srebrne. Obraz poświęcił papież Pius X. Na zasuwie jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, po bokach św. Kazimierz i św. Kinga. Z kaplicy jest wejście na ambonę rzeźbioną, z figurami świętych i Pana Jezusa, jako Dobrego Pasterza. Na drzwiach umieszczono dwie tablice z przykazaniami. W środku nawy oddzielającej prezbiterium, na belce poprzecznej Boża Męka – Chrystus na krzyżu z Matką Bożą i św. Janem; rzeźba w drewnie, bardzo stara, jeszcze z pierwszego kościoła, przypuszczalnie miejscowego artysty. W kościele znajduje się także duża rzeźba wybitnego artysty rzeźbiarza i rodaka futomskiego Antoniego Rząsy – „Maria i Maria Magdalena pod krzyżem”.1933r. – wykonanie przez firmę Rieger z Jagerndorfu organów Opus nr 2605: 10 głosów i dodatkowe urządzenie – kukułka. Zainstalowana jest w nich zarówno dmuchawa elektryczna jak i urządzenie do kalikowania.

14 stycznia 1971r. – nawiedzenie parafii przez symbole obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

1973-1974r. – prace przy zabezpieczeniu kościoła: wzmocnienie i zabezpieczenie fundamentów i sklepienia, zainstalowanie centralnego ogrzewania i nagłośnienia, pokrycie dachu blachą, wykonanie nowych dojść i dojazdu oraz ogrodzenia. Po wykonaniu wszystkich powyższych prac kościół został odmalowany. Polichromię według projektu zatwierdzonego przez Kurię Biskupią w Przemyślu wykonali artyści plastycy z Rzeszowa w składzie: Irena Wojnicka, Helena Majewska, Renata Niemirska-Pisarek i Bolesław Dusza. Prace malarskie wykonał Zdzisław Niemiec z Łańcuta. Całe umeblowanie kościoła (ławki, konfesjonały, boazeria i wyposażenie zakrystii) wykonał Stanisław Grzegorzak z Drohobyczki.

21 sierpnia 1982r. – święcenia kapłańskie dwóch diakonów Wyższego Seminarium Duchownego z Przemyśla – Jana Pępka (z Futomy) i Kazimierza Rojka (z Rzeszowa). Było to niezwykłe wydarzenie dla parafii Futoma, ponieważ uroczystość ta odbyła się w kościele parafialnym, który – jak powiedział w wygłoszonej wówczas homilii ks.bp Stanisław Jakiel – stał się na tę chwilę katedrą.

1 maja 2003r. – drugie nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

23 grudnia 2005r. – wpisanie kościoła parafialnego w Futomie, jako dobra kultury do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego.

Opracowanie Marek Pępek (korzystano z opracowania Zofii Licznerskiej - "Zapiski z dziejów Futomy")

Zmieniony ( Niedziela, 28 Grudzień 2008 20:52 )
 

zdjęcia

Szukaj

Statystyki

. [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
46
415
521

-106
Ten tydzień:
Poprzedni tydzień:
Dwa tygodnie temu:
1548
3719
3412

+307

Wszystkie
wizyty od startu strony 380 414

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, website hosting. Valid XHTML and CSS.